Korskopplingarna

Där nätets fiberkablar möts och korsar varandra; där finns en korskoppling. Det är ett utrymme där många hundra – ibland tusentals - optiska fiber inuti en fiberkabel kopplas om och fortsätter vidare i en annan fiberkabel.

Stokabs korskopplingar ger många fördelar för dig som kund

Stokabs cirka 600 korskopplingar möjliggör för oss att ändra riktning på en fiberkabel och medför också att vi snabbt och enkelt kan koppla om fibernätet vid eventuella driftstörningar.

Men korskopplingarna betyder också att vi, utifrån ett nytt behov hos dig som kund, kan göra en enkel omkoppling och koppla om dig i nästan vilken riktning som helst och nå en ny destination. Denna typ av lösning med korskopplingar möjliggör flexibilitet och redundans för dig som kund.

 

Vårt fibernät är ett korskopplat så kallat metronät. Vi har inte en specifik kabel mellan A och B utan använder våra korskopplingar till att skapa den bästa och effektivaste anslutningen. Både ur ett säkerhetsperspektiv men också för att skapa flexibilitet. Lösningen med korskopplingar Det innebär att det i hela nätet finns låsta brunnar och korskopplingsutrymmen där fiberkablarna möts och där vi kan koppla om en förbindelse till en ny kabel/ny riktning för att nå sin destination.

Ett säkert utrymme som gör att du får maximal flexibilitet

Korskopplingarna möjliggör snabba leveranstider, flexibilitet vid val av fiberväg och mycket stora möjligheter till omkoppling på delsträckor vid exempelvis driftstörningar. Våra kabelvägar är noggrant dokumenterade och har gett dig som kund en unik möjlighet till att konstruera fibervägen så som du vill ha den, och samtidigt ha möjlighet att enkelt ändra i framtiden.

 

Korskopplingen utgör vårt nav i att säkra fiberleveransen till dig.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA