Nätstrukturen

Stockholm har via Stokab ett av världens största stadsnät av fiber. Under 25 år har nätet byggts ut, förtätats och konfigurerats till att passa olika sorters överlämningspunkter. Varje år investerar vi cirka 200 miljoner kronor i att vidareutveckla nätet som är grunden till elektronisk kommunikation för så gott som varje bransch i samhället.

Ett finmaskigt och säkert nät

Vårt fibernät har över åren utvecklats till att ha en hög täthet mellan avlämningspunkterna (ODF:erna). Nätet är uppbyggt med markförlagd kanalisation och fiberkabel dragen i subslang i kanalisationen, med högsta kvalitet i alla delar. Själva byggsättet skapar stor säkerhet och förhindrar de flesta former av fysisk påverkan.

Alltid en alternativ fiberväg

Tätheten av fibernätet möjliggör stora variationer i fiberuppkoppling mellan olika platser och gör att det går att koppla om en förbindelse om ett driftavbrott sker. Det skapar också närmast unika möjligheter att nå en plats med helt skilda fibervägar, så kallad full redundans. Alla ODF:er i vårt fibernät går att nå från samtliga andra ODF:er i nätet - flexibiliteten är väldigt stor. 

Övervakat 24 timmar om dygnet

Fibernätet är även robust: driftövervakning och felavhjälpning sker dygnet runt, alla dagar om året. Driftsäkerheten i nätet är vi stolta över och den står under ständig utveckling.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA