Företagsfakta

Stokabs reception
AB Stokab ägs av Stockholms stad via koncernbolaget Stockholms stadshus AB och har cirka 90 anställda. Omsättningen år 2018 var 815 miljoner kronor, resultatet före skatt 247 miljoner kronor, och investeringarna uppgick till 221 miljoner kronor.

Vision

Stokabs vision är att bidra till att Stockholm ska bli en stad för alla genom att bygga ut och tillhandahålla ett öppet och passivt fibernät i absolut världsklass.

Strategi

För att åstadkomma detta tillhandahåller Stokab en öppen operatörsneutral IT-infrastruktur. IT är en av de viktigaste faktorerna för utvecklingen idag och Stokab stimulerar därmed utvecklingen i Stockholm och regionen.

Stockholm - den uppkopplade staden

Uppdrag i staden

Stockholm ska utvecklas socialt, ekonomiskt, ekologiskt och demokratiskt hållbart till en stad för alla. För att uppnå detta har Stockholm stad arbetat fram fyra inriktningsmål som Stokab bidrar till enligt nedan:

Ett Stockholm som håller samman

Stokabs fiberoptiska nät binder samman stadsdelar, skolor och verksamheter, dels genom det fysiska nätet och dels genom att prissättningen är densamma i stadens alla stadsdelar och malmar. Det skapar en tillgänglig stad som ger alla likvärdiga chanser att få tillgång till det utbud som finns via Internet och andra digitala tjänster.

Stockholms stads skolors uppkoppling till nätet ger alla elever unika möjligheter till informationsinhämtning och studier, på plats i skolan eller där studenten själv befinner sig.

Ett klimatsmart Stockholm

Stokabs passiva fibernät når i stort sett samtliga fastigheter i innerstaden och i ytterområden vilket kan minska onödiga transporter av både människor, genom distansarbete, och produkter & tjänster, genom smarta transportsystem och strömmande tjänster. Nätet stimulerar även utvecklingen av nya tjänster som kan minska miljöpåverkan och säkerställer att samhällsviktiga funktioner fortsätter fungera vid t ex snökaos eller andra omständigheter.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stokabs nät är en förutsättning för många av de företag som etablerar sig i Stockholm. Ett väl utbyggt nät i hela Stockholmsregionen gör det möjligt för företag, oavsett storlek, att etablera sig i regionen, på likvärdiga villkor och utan geografisk begränsning. På så vis skapas en mängd arbetstillfällen i hela Stockholm vilket ökar tillväxten, pressar priser på bredbandstjänster och utvecklar en mångfald av digitala tjänster.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Ett väl utbyggt fibernät skapar lika förutsättningar till digital delaktighet i hela staden vilket möjliggör för alla att vara en del i det demokratiska samtalet, oavsett ekonomiska och geografiska förutsättningar. Genom nätet kan medborgare ta del av samhällsinformation, underlag och förklaringar inför politiska beslut och på så vis bli en del av den politiska processen, viket skapar ett demokratiskt hållbart Stockholm.

Läs mer om Stockholms stad och visionen ”Ett Stockholm för alla” 


Ladda ner

Företagspresentation


Läs mer om Stokab, vår verksamhet och våra flexibla produktlösningar.

 

Ladda ner broschyren i pdf-format (öppnas i eget fönster)

Kontakta oss

AB Stokab

Box 6813, 113 86 Stockholm

Besöksadress:
Pastellvägen 6, plan 4 och 5, Johanneshov

Leveransadress:
Pastellvägen 6, plan 4


Växel:
08-508 30 200
Fax:
08-508 30 210

E-post:
info@stokab.se


Kundservice Sälj:
08-508 30 250

Kundservice Nät/Drift:
08-508 30 260


Pressansvarig

Karin Ytterström
Kommunikationschef
Telefon:
08-508 30 240
Mobil:
076-123 02 40

E-poststandard:
förnamn.efternamn@stokab.se


Receptionens öppettider:

Måndag – torsdag: 8.00 – 16.45
Fredag: 8.00 – 16.15