Ledning

Stokabs företagsledning består av följande personer

Ägare

Stokab ägs av Stockholms stad och bildades 1994 och har närmare 100 anställda, tillsammans med dotterbolaget S:t Erik Kommunikation.

Styrelse

Här hittar du en presentation av ledamöterna för

Stokabs styrelse för mandatperioden 2020 - 2023.