Värmestyrning genom svartfiber ger miljövinster i 600 skolor

I Stockholm är stadens 600 skolor och förskolor anslutna till Stokabs fibernät. Det ger naturligtvis alla elever och lärare snabb och säker uppkoppling, men även möjlighet för stadens skolfastighetsbolag SISAB att övervaka och styra byggnaderna centralt, vilket ger stora ekonomiska vinster och minskad klimatpåverkan.

SISABs kontrollrum för deras driftsorganisation.

Temperaturen i ett klassrum på Globala gymnasiet på Södermalm i Stockholm har under natten sjunkit till 16 grader. I kontrollrummet på SISAB:s huvudkontor i Årstadal söder om staden lyser skolans symbol rött på skärmen för att larma om problemet. Driftpersonalen kan snabbt lokalisera felkällan – ett ventilationsaggregat stänger inte av som det ska – och se till att servicepersonal åtgärdar felet.

 

– Härifrån ser vi läget i fastigheterna i realtid. Förutom värme och ventilation övervakar vi pumpar, hissar, portar, brandlarm med mera, berättar Niklas Dalgrip som är chef för driftavdelningen på SISAB som har hand om Stockholms stads förskolor och grund- och gymnasieskolor, från Kista i norr till Farsta i söder.

 

Övervakning från kontrollrum

Med hjälp av fiberanslutningar och fastighetsservrar kommunicerar alla skolfastigheter i nätverket med SISAB:s datahall där all information samlas in. Från säkerhetssystem kommer signaler som inbrotts- och brandlarm och från styr- och övervakningssystem sköts kontrollen av värme, varmvatten, ventilation, belysning med mera. All information går via fiber och sammanförs i det överordnade systemet som övervakas.

– Vi behöver kapaciteten i fibern för att det här ska fungera, eftersom det är så mycket information som ska överföras. Det klarar ingen annan teknik. Vi har valt att hyra så kallad svartfiber av Stokab så att vi helt själva kontrollerar vårt nät.

Systemet signalerar om förutbestämda gränser överskrids. Niklas Dalgrip gör jämförelsen med IT-systemet i ett flygledartorn som övervakar trafiken och larmar om flygplan avviker från planerad rutt eller höjd.

– Vårt system hjälper oss att fokusera och jobba med rätt saker. Vi kan fixa det som inte står rätt till och inte minst optimera våra anläggningar.

SISABs driftsingenjörer lokaliserar snabbt felkällan och skickar ut servicepersonal att åtgärda felet.

Minskade energikostnader

Under en period av fem år investerade SISAB 100 miljoner kronor i system och utrustning för att övervaka inomhusklimatet, bland annat genom att installera 7000 trådlösa temperaturgivare i klassrum och andra skollokaler. Det har visat sig vara mycket lönsamt. Investeringen har resulterat i minskade energikostnader på 190 miljoner kronor under samma period och en minskad energiförbrukning på drygt 26 procent per kvadratmeter.


Övervakningssystemet ger även en överblick av nödvändigt underhåll, vilket skapar möjligheter att planera teknikernas arbete på ett rationellt sätt. Exempelvis kan deras resor minimeras och underhåll kan planeras till skollov och studiedagar.


Enligt Niklas Dalgrip finns det betydligt mer effektivitetsvinster att göra. Framförallt handlar det om att fortsätta optimera driften i förhållande till beläggningen i fastigheterna. Lokalerna ska vara i toppskick när elever och personal är där, men samtidigt spara på exempelvis värme och belysning när de står tomma.


Ventilation via Wifi

I framtiden kommer till exempel ventilationen i gymnasieskolor att kunna styras genom att mäta hur många enheter som är uppkopplade med wifi. Systemet rapporterar hur många människor som ungefär befinner sig i lokalerna och ventilationen kan regleras därefter.


– Nu när vi har fått tillgång till så här mycket data inser vi att det finns mycket mer att förbättra och fler besparingar att göra. Men systemet i sig kommer ju inte med lösningarna, för det behövs våra kompetenta medarbetare. Det är människorna som analyserar vad som händer och kan vara innovativa kring fortsatta förbättringar, avslutar Niklas Dalgrip.


Sisabs lösning

  • Alla fastigheter kopplades upp med fiber.
  • En mängd mätare/sensorer installerades i fastigheterna.
  • Kontrollrum med totalintegrerat system för övervakning.
  • Driftsystem som grafiskt visualiserar läget i fastigheterna
  • Systemet möjliggör snabba åtgärder och ger stora ekonomiska och miljömässiga besparingar.


Fakta SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Antal fastigheter: 600

Total yta: 1,8 miljoner kvm

Användare: mer än 125 000 elever och lärare dagligen

Investeringar: 2 miljarder kronor årligen i underhåll, ny-, till- och ombyggnationer

Antal medarbetare: 200
(Siffror från 2019)