Våra värderingar

Värdegrund

Vår värdegrund, som har tagits fram tillsammans med våra medarbetare, sammanfattas av tre värdeord som skapar ett gemensamt förhållningssätt för vår verksamhet och våra medarbetares agerande. Stokab vill uppfattas som:

Professionell

  • Förstå kundens behov samt vara proaktiv och ta initiativ i det dagliga arbetet
  • Utveckla vår kompetens och vår förmåga att lösa problem
  • Agera för att genomföra Stokabs uppdrag utifrån våra respektive roller

Pålitlig

  • Förstå vikten av att vårda bilden av Stokab som en del av Stockholms stad och en operatörsneutral aktör i syfte att skapa trygghet och trovärdighet
  • Utveckla vårt arbetssätt och vår kommunikation för att skapa och uppfylla rätt förväntningar både externt och internt
  • Agera så vi alltid håller vad vi lovar och återkopplar till våra kunder och medarbetare

Serviceinriktad

  • Förstå att vi är en del av Stokabs service till kund
  • Utveckla vår tillgänglighet och bemötande så att vi snabbt kan ge besked utifrån kundens specifika behov
  • Agera så att vi prioriterar kunden och får kunden att känna sig unik.