Varför väljer datacenter och dess kunder att etablera sig i Stockholm?

Stockholm sägs vara Skandinaviens nav för colocation- och datacentermarknaden. Här finns i dagsläget fler än femton neutrala/CO-LO datacenter och lika många fler som är ägda av företag eller operatörer. Attraktiviteten beror mycket på att Stockholm har ett väl utbyggt fibernät och en hög it-mognad men också för att staden och dess fibernät fungerar som en gateway till och från länderna i öst.

Stokabs försäljningschef Jonas Dahl med Stockholm i bakgrunden

Vi frågar Jonas Dahl, försäljningschef på Stokab, vad han skulle säga är skälen till att datacenter etablerar sig i Stockholm. Han ser att det finns många skäl:

– För Stokabs del kan vi bidra till de långväga anslutningarna från/till andra länder och städer genom vårt utbyggda fibernät runt Mälaren, i övriga Stockholms län och i skärgården. Men också till det lokala anslutningsnätet, direkt till företag/platser inom Stockholms stad.

Våra många anslutningspunkter och stora nät erbjuder en snabb och enkel anslutning på den plats där kunden bäst behöver det. En viktig del är också att vi erbjuder flera alternativa framföringsvägar för att säkerställa driftsäkerheten vid en eventuell driftstörning, menar Jonas Dahl.

Jonas Dahl berättar även att under mer än 25 år har Stokab byggt en digital infrastruktur i Stockholm med omnejd där rejäl kanalisation, redundans och säkerhet har varit i huvudfokus. Idag har Stokab ett finmaskigt fibernät med cirka 23 000 anslutningspunkter och ytterligare 600 korskopplingar som kunderna uppskattar när det gäller redundans och snabb uppkoppling.

Stockholm har näst flest unicorn-företag i världen

Stockholm är också känt för att vara en digitalt mogen stad med hög teknisk innovation och många digitala tjänsteföretag. Sverige utmärker sig när det kommer till spel, musik och underhållning. Sett till per capita finns i Stockholm flest antal unicorn-företag utanför Silicon Valley; såsom exempelvis Skype, Spotify, Klarna, King och iZettle. Det gör Stockholm till en av Europas tech-tätaste områden. (Unicorn-företag kallas de start-up-bolag som är värderade till över en miljard dollar.) Sverige är också starkt inom health-tech, vilket innebär nya digitala tjänster på frammarsch. Där är Kry och Apotea två av Sveriges nya unicorn-bolag.

Liten nätfördröjning till andra länder

Numera har i princip alla digitala moln-företag (cloud) etablerat sig Stockholm såsom bland annat Azure, AWS och Google Cloud – med egna zoner. Det gör i sin tur Stockholm till en attraktiv plats för nya skandinaviska marknader.

Från Stockholm är det enkelt att nå alla huvudstäder i norra Europa, de baltiska staterna och Ryssland, med en nätfördröjning på 30 millisekunder. Det motsvarar en marknad om cirka 350 miljoner människor.

Vilket råd skulle du ge ett företag som vill etablera sig i Stockholm?

– Första steget är ju att höra av sig till oss så att vi tillsammans kan hitta en lösning för just dem utifrån alla de fantastiska möjligheter som Stokabs nät har. Det kan ju även handla om att placera sig på en strategisk plats som möjliggör att ta in fibernät från andra carriers. För nästan alla av de stora globala carrier-aktörerna når ju Stockholm med sina nät.

Jonas Dahl berättar om ett samarbete kring datacenter som Stokab deltar i som heter Stockholm Data Parks Länk till annan webbplats.. Ett antal företag och Stockholms stad samarbetar för att underlätta etablering av datacenter i Stockholmsområdet. Det handlar om att erbjuda mark, tillräcklig strömförsörjning och svartfiber samt att återvinna den överskottsvärme som datahallarna alstrar.

 

På frågan om det finns något mer som Jonas skulle vilja skicka med som budskap till intresserade företag svarar han:

– Det skulle väl vara att det finns en trygghet i att anlita oss på Stokab. Vi är en stabil partner som funnits på marknaden i mer än 25 år, vi har ett stort kunnande och fortsätter hela tiden att bygga ut fibernätet i takt med att Stockholm växer. Något annat viktigt att känna till är att vi alltid behandlar alla våra kunder lika. Vår prismodell är transparent därför kan kunder hos Stokab alltid vara säkra på att de får vårt bästa pris, avslutar Jonas Dahl.

13 skäl för datacenter att gilla Stockholm

 • Många fibervägar till/från från Europa och Öst gör Stockholm till en viktig gateway
 • Mycket stor närvaro av globala carriers och molnaktörer
 • Redan etablerad och väl fungerande Co-Lo marknad (Den största i Norden)
 • Hög konnektivitet med små nätfördröjningar till/från Europa och Öst
 • +23.000 ODF:er i Stokabs fibernät med möjlighet till omgående anslutning
 • Bra kanalisation, redundans och säkerhet i fibernätet
 • Digitalt mogen och tekniskt innovativ marknad lokalt i Stockholmsområdet
 • Stadens och regionens ambitioner att fortsätta ligga i framkant av den digitala utvecklingen
 • Invånare med hög IT-mognad och köpkraft
 • Möjligheter till värmeåtervinning av datacentrets överskottsvärme
 • Klimatet bidrar till nedkylning av anläggningen
 • Stabil elnätsförsörjning
 • Sverige har det lägsta elpriset jämfört med länder i EU