Välkommen till personlig dialog eller infomöte!

Oavsett vilken fas du är i ditt byggprojekt eller om du har en fastighet som inte är ansluten till fibernätet - vi vill tillsammans med dig skapa bästa gemensamma möjligheter till samverkan och lösningar i projekten som blir så bra och kostnadseffektiva som möjligt för alla parter.


Varmt välkommen att kontakta oss för en personlig dialog eller för en dragning för ert arbetslag eller motsvarande.

Våra aktuella informationsmöten