Fastighetsägare

Oavsett om du har en befintlig fastighet som du vill koppla upp med fiber eller om du ska bygga nytt kan vi hjälpa dig. Genom att ansluta fastigheten med fiber får du attraktiva bostäder eller företagslokaler och öppnar dessutom upp till en rad fastighetsnära tjänster. För dig som ska bygga finns det många fördelar att planera för fiberanslutning i ett tidigt skede av din byggprocess.

Bilden föreställer ett träd med rötter som symboliserar fibernätet och uppe i trädet de olika användningsområdena; Mobil inomhustäckning Säkert nät, 5G Styr- och regler, Gbit, Övervakning, Molntjänster och Internet of things

Fibernätet i Stockholm är själva rotsystemet som möjliggör digitalisering av Stad, Stadsdel och Fastighet. Med Stokabs fibernät kan du ansluta egna dedikerade fiberförbindelser mellan fastigheter och/eller verksamhetsställen. Det är också genom fibernätet som operatörer och tjänsteleverantörer av dagens och framtidens tjänster till såväl fastighet som användare och hyresgäster erbjuder sina tjänster. Även dagens och morgondagens trådlösa/mobila tekniker så som 5G och kommande generationer har fibernätet som sin utgångspunkt.

Framtidssäkra din fastighet

Oavsett om du har en befintlig fastighet som redan har en fiberanslutning ni ännu inte tagit i bruk, du vill koppla upp en befintlig fastighet med fiber eller om du ska bygga nytt kan vi hjälpa dig. Genom att ansluta fastigheten med fiber skapar du alla möjligheter för såväl förvaltning och drift av fastigheten samtidigt som du möjliggör för de som använder fastigheten att få tillgång till alla digitala lösningar idag men också imorgon och tiden efter det. En fiberanslutning av fastigheten till Stokabs fibernät är på samma gång framtidssäker och möjliggörande.

Operatörer i Stokabs nät

Det finns över 100 operatörer och tjänsteleverantörer aktiva i Stokabs nät. För varje dag växer utbudet på företag och organisationer som kan erbjuda tjänster via svartfiber.

Villaägare

Stokab levererar inte fiber till villaägare utan endast till kommersiella aktörer.

Kontakta oss

Vill du veta mer om ditt företags möjligheter via Stokabs fibernät, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA

Kommentarer från fastighetsägare i Stokabs nät:

Övervakning av fastigheterna
och service åt användarna

"I Stockholm är stadens 600 skolor och förskolor anslutna till Stokabs fibernät. Det ger naturligtvis alla elever och lärare snabb och säker uppkoppling, men även möjlighet för stadens skolfastighetsbolag SISAB att övervaka och styra byggnaderna centralt, vilket ger stora ekonomiska vinster och minskad klimatpåverkan."


"Centralt ser vi läget i fastigheterna i realtid. Förutom värme och ventilation övervakar vi pumpar, hissar, portar, brandlarm med mera. Vi behöver kapaciteten i fibern för att det här ska fungera, eftersom det är så mycket information som ska överföras. Det klarar ingen annan teknik."


Niklas Dalgrip
Driftchef SISAB

Vinning av att äga
sin egen IT-infrastruktur

"Vi ser ju trenden; allt fler digitala tjänster för slutkunder utvecklas i samhället. En stor fastighetsägare måste effektivisera och dra nytta av samordning av olika system för att få en effektivare och miljövänligare drift."


"Både vi och våra hyresgäster har en vinning i att äga vår egen IT-infrastruktur och att konkurrens uppstår om att leverera tjänster till våra fastigheter."


Martin Fors
Fastighetschef Einar Mattsson