Ett företags egen dedikerade väg i vårt fibernät

Oavsett bransch och storlek på företag, finns ett behov av att flytta data och information mellan olika geografiska platser. Tillgången till en egen digital motorväg kan ibland vara avgörande för ett företag, exempelvis när datamängderna är stora eller när säkerhetsperspektivet är extra viktigt.

När företaget fått en egen fiberväg levererad har ditt företag full kontroll över den trafik som går mellan de adresser och platser som ni vill koppla upp. Trafiken tar inga omvägar, passerar inga platser som ni inte har kontroll över, er trafik använder en egen dedikerad fiber som ni inte delar med någon annan.

Din egna väg i nätet

Upplägget skapar förutsättningar till egen nätlösning med hög tillgänglighet där ni på ett helt nytt sätt tar kontroll över hela kedjan. Ytterligare en fördel är enkla och snabba hastighetsökningar av trafiken.


Vi ser fram emot att prata adresser och platser med dig så att vi tillsammans kan skräddarsy en lösning efter dina behov med sikte på morgondagens digitala tjänster!

Operatörer i Stokabs nät

Det finns över 100 operatörer och tjänsteleverantörer aktiva i Stokabs nät. För varje dag växer utbudet på företag och organisationer som kan erbjuda tjänster via svartfiber.

Kontakta oss

Vill du veta mer om ditt företags möjligheter via Stokabs fibernät, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA

Fördelar med fiberförbindelser för företag

Trygg inplacering i Stokabs befintliga noder

Vid inplaceringen i anslutningsnoden ingår placering av utrustning på en dedikerad plats, strömförsörjning samt möjlighet att fåUPS-tjänster.


Noden har larm och övervakning dygnet runt – en trygg och säker plats att etablera sig på.

Säkerhet

Säkerhet är ett av våra viktigaste fokusområden och har så varit under våra mer än 25 år som fibernätsleverantör i Stockholm.

 

När vi pratar säkerhet fokuserar vi på fyra områden: nätstrukturen, korskopplingar, noder/ knutpunkter och produktutbudet.

Nå vilken plats du vill

I princip alla flerfamiljsfastigheter i Stockholms kommun är anslutna med Stokabs fiber och har en husnod i källaren dit fastighetsnätet ansluts.

 

Är fastighetsnätet av fiber kan ett enskilt hushåll erhålla tjänster från valfri leverantör i Stokabs noder.

Nöjda företagskunder i Stokabs nät:

Stockholm är en unik fiberstad

”Tillgången till svartfiber har gjort det möjligt att skapa mer komplexa tjänster med en mix av länkar, olika trådlösa nät och internetaccess. Det är få andra städer som kan erbjuda detta i dag.”


Andreas Langell
VD Mobile Links Europé

Avstånd mäts i millisekunder

”Vi har många internationella kunder och leverantörer. Avstånd mäts inte i kilometer, utan i millisekunder. Ett techbolag behöver skarpa människor och god infrastruktur för att växa.”


Alexander Sandström
VD och grundare Skovik