Datacenter

Att ansluta datacenter i Stockholmsområdet med fiberkabel är en viktig del i vår verksamhet. Datacenter har under hela vår verksamma tid utgjort en central del i utvecklingen av fibernätet.

Kontakta oss

Vill du veta mer om ditt företags möjligheter via Stokabs fibernät, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA

Fördelar för datacenter att vara anslutna till Stokabs fibernät

Stokabs korskopplingar

Vi har cirka 600 korskopplingspunkter där fiberkablar möts och enskilda förbindelser kopplas vidare.


Nätkonstruktionen ger snabba leveranstider i ett redan befintligt nät, mycket hög flexibilitet vid val av fiberväg och mycket stora möjligheter till omkoppling på delsträckor vid exempelvis driftstörning.


Varje korskoppling är ett säkert, välbevakat utrymme, endast tillgängligt för behörig personal.

Redundanta fibervägar

Den redan byggda volymen av fiberkablar och kanalisation i Stockholm ger oss mycket stora möjligheter att skapa fullt redundanta, alternativa fibervägar mellan olika punkter i vårt nät. Vi erbjuder detta som en tilläggstjänst bland våra produkter.


Till väldigt många platser är nätet redan byggt med minst två anslutningsvägar - även till kommersiella fastigheter med företag. Resultatet medför att ett enskilt företag går att ansluta väldigt snabbt.

Säkerhet

I vårt nät hyr vi ut dedikerade fiber som fiberpar eller som singelfiber. Dessa fiber kopplas upp mellan de platser som önskas, helt utan aktiv utrustning på vägen.


Som kund får du ett helt eget ”intranet” - säker kommunikation på riktigt. Nätet ligger under mark och i övervakade noder/utrymmen.


Vår långa erfarenhet av nätbyggnation har gett oss stor erfarenhet av driftsäkerhet och felavhjälpning, dygnet runt.

Kommentarer från datacenter i Stokabs nät:

Avgörande med obegränsad tillgång
av svartfiber

 ”Svartfiber kan liknas vid en motorväg, där du fyller den med vilken trafik du själv vill. Ju fler som ges tillgång till den desto bättre för den långsiktiga samhällsutvecklingen."


"Vi är därför övertygade om att offentligt ägda nät är en förutsättning för bredbandsutbyggnad och stabilitet.”


Jon Karlung

VD och grundare av Bahnhof

Stockholm har rätt förutsättningar

"Driftssäkerhet, geografisk närhet, energitillgång och IT-infrastruktur är grundläggande för ett högpresterande datacenter. Vi skulle exempelvis aldrig erbjuda vårt fulla tjänsteutbud från norra Sverige. Den fördröjning som avståndet ger är för mycket för många av våra kunders datatrafik, de måste ha sina servrar in närheten av de stora nätnoderna i Skandinavien och här är Stockholm en viktig ingång till Europa och världen."


"Geografisk närhet är också viktigt ur två andra synpunkter, dels inställelsetiden till datacentret; många av våra kunder har egna servicetekniker. Och dels får en spegling av ett center oftast inte överstiga X antal mil, därför är det viktigt för oss att finnas i närheten av ett ”nav” som Stockholm."

 

Fredrik Jansson
Chief Strategy and Marketing/Communications Officer, DigiPlex