Varför svartfiber?

Svartfiber används när företag har behov av att överföra stora mängder information eller behöver extra hög kapacitet och säkerhet. Har ditt företag interna nätverk mellan olika kontor som kräver höga bandbredder är svartfiber också en mycket kostnadseffektiv lösning. Det finns idag ingen snabbare överföringshastighet än den via svartfiber.