Vad är svartfiber?

Svartfiber är ingen teknik utan en så kallad passiv infrastruktur med fiberoptiska kablar utan ansluten utrustning i ändarna. Kabeln är därmed svart, det vill säga nedsläckt, och därav namnet. Kommunikation genom fibern, som är av glas, bygger på att ljus skickas genom fibern. 

Företag hyr enbart den fysiska fiberförbindelsen av oss och ansluter sedan sin egen utrustning och kan därmed styra kapaciteten själv. Svartfiber används när företag har behov av att överföra stora mängder information eller behöver extra hög kapacitet och säkerhet.


Stokabs fiber är säkert förlagd under mark, i tunnlar och kulvertar och har därför hög säkerhet både tillgänglighets- och driftmässigt.


Fiberoptik är idag den i särklass snabbaste tekniken för överföring av data och har överföringsmässigt inga begränsningar. En fiberoptisk kabel kan innehålla upp till 1 000 fiber där ljuspulser används istället för elektricitet när den överför information från en punkt till en annan.

Är ADSL samma som svartfiber?

Det korta svaret är nej, absolut inte. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) är den teknik som används av flera internetanslutningar i Sverige och framförallt i övriga världen. ADSL använder telefonlinjernas befintliga metallkablar/kopparkablar in i fastigheter men kopplar upp sig på en annan, högre, frekvens än telefonlinjen.

Svartfiber är optiska kablar av glas; där ljuspulser används för överföring av kommunikation.
Även om ADSL är snabbare än tidigare internetmodem via telefonlinjen så finns det idag ingen överföringsteknik som är snabbare än ljuspulser i glas via svartfiber.